Installasjonsarbeid og inntak/tilknytningsskap

For å kunne operere som installatør, er det krav til registrering i DSBs elvirksomhetsregister. Det kan man gjøre på nett eller ved å bruke et manuelt skjema.

Les retningslinjer for «melding om installasjonsarbeid» før du melder

Skjema for nettleiebestilling nye anlegg

Elvirksomhetsregisteret

Illustrasjoner og løsninger basert på NEK 400 sine egne forslag og normer

Melding om installasjonsarbeid

Logg på her for melding om installasjonsarbeid til Asker Nett

Send melding til kundeservice via kontaktskjemaet vårt, dersom du trenger brukernavn og passord.

Nye regler for inntak/tilknytningsskap – NEK 399-1:2014

Det er påkrevet å ha eget tilknytningsskap på alle nye bygg, boliger og hytter. Det betyr at hver bolig/rekkehus/hytte/blokkleilighet etc. får hver sin stikkledning som tilkobles et tilknytningsskap.

  • Tilknytningsskapet på eneboliger, hytter og rekkehus skal fortrinnsvis stå på eller innfelt i boligens yttervegg – eller et annet sted som avtales med eier. Det er ønskelig at Hurum Nett involveres for å unngå løsninger som er lite hensiktsmessige. Eks. lange stikkledninger og vanskelig adkomst til skap osv.
  • Tilknytningsskapet skal inneholde kortslutningsvern (KV), overspenningsvern (type 2), strømmåler og Ekomnett.
  • For nyanlegg skal separat avrgreining (ref. NEK 399 pkt. 4.2.3.1) tas med i forhåndsmelding til nettselskapet. Overbelastningsvern (OV) må oppgis.
  • Ved utvidelse til separat avgreining på eksisterende anlegg skal dette forhåndsmeldes til nettselskapet. OV må oppgis.
  • Ved etablering av utleiedel på bolig o.l. vil kravet til NEK 399-1 tre i kraft.
  • Overgang TN-C til TN-S gjøres i tilknytningspunkt.
  • NEK 399-1 gjelder også ved vesentlige ombygninger som eksempel total utskifting av anlegg inkl. kortslutningsvern og sikringsskap.
  • Dersom det ikke er hensiktsmessig å forsyne installasjonen via kabel i bakken så har vi en løsning for innstrekk og derfra kable på vegg ned til tilknytningsskapet.
  • Tilknytningsgebyr på etablering og økning av overbelastningsvern vil til en hver tid følge gjeldende regler.