Prisliste for næringskunder i 2022

For nettleie

Kundegruppe
(priser ekskl. mva. og avgifter)
Hovedsikringer
230/400V inntil
Effektgrense kWFastbeløp
kr./år
Energiledd
(øre/kWh)
Effektledd
kr./år
Mindre næring125/63 A2.700,-22,00
Næring< 1004.500,-11,30510,00
Næring>100<40010.000,-8,30410,00
Næring>40010.000,-8,30380,00
Næring 20 kVUprioritert10.000,-8,30
KjelkraftUprioritert3.800,-10,50
Byggestrøm125/63 A2.600,-25,00

I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til Energifondet på 800 kr/år pr. målepunkt og forbruksavgift til Staten på 8,91 øre/kWh i perioden januar-mars og 15,41 i perioden april-desember, evt. redusert forbruksavgift på 0,546 øre/kWh.

Alle priser er ekskl. mva.

Diverse

Leie av byggestrømskassekr. 700,- pr. mnd.
Montering og demontering av byggestrømskassekr. 1.400,-
Fremmøtegebyr i forbindelse med stengingkr. 768,-
Gjenåpning av stengt anlegg (08:00-15:00)kr. 768,-
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid kr. 1.536,-
Gebyr for manuell avlesningkr. 1.200,-

Alle priser er ekskl. mva.

Anleggsbidrag

Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.

Ta kontakt med kundeservice for å få et overslag: