Prisliste for privatkunder i 2022

For nettleie

Kundegruppe
(priser inkl. mva og avgifter)
Hovedsikringer
230/400V inntil
Fastledd
kr./år
Energiledd (øre/kWh)
januar-mars
Energiledd (øre/kWh)
april-desember
Husholdninger3.250,-39,89,-48,01,-
Hytter og fritidsboliger63/40 A3.250,-39,89,-48,01,-
Byggestrøm125/63 A3.250,-43,64,-51,76,-

Inkludert i nettleieprisen er avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift til Staten på 11,14 øre/kWh i perioden januar-mars og 19,26 øre/kWh i perioden april til desember.

Alle priser er inkl. mva.

Diverse

Leie av byggestrømskassekr. 875,- pr. mnd.
Montering og demontering av byggestrømskassekr. 1.750,-
Fremmøtegebyr i forbindelse med stengingkr. 960,-
Gjenåpning av stengt anlegg (08:00-15:00)kr. 960,-
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstidkr. 1.920,-
Gebyr for manuell avlesningkr. 1.875,- pr. år

Alle priser er inkl. mva.

Anleggsbidrag

Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.

Ta kontakt med kundeservice for å få et overslag: