Alt du trenger å vite om solcellepanel – på fem minutter

At sola gir oss energi, har vi mennesker visst siden tidenes morgen. Men at den også kan produsere strømmen vi nå er blitt så avhengige av, er intet mindre enn fantastisk. Solcellepanelet «fanger» solenergi og gir den tilbake som strøm, kort sagt. Et solcellepanel består av silisium, som tar til seg sollys. Kombinasjonen silisium og solstråler lager elektrisitet, og solcellepanelene har metalledere, som fungerer ganske likt batteriene vi kjenner til. Så enkelt, og så vanskelig, er det å bruke solcellepanelene til å produsere egen strøm.

I Europa har solcellepanel økt i popularitet, og også privatpersoner ønsker å gå over til denne måten å produsere strøm på. Kunder som gjør dette, kalles plusskunder. Om man er plusskunde kan man selge eventuell overskuddsenergi, altså det en ikke bruker selv, til strømnettet. Om man har for lite eller ingen strøm en periode, kan man kjøpe strøm som ordinær kunde.

Normalt sett vil ikke en plusskunde produsere mer strøm enn hen trenger selv, men enkelte perioder kan det være et overskudd der som leveres inn på distribusjonsnettet – altså til bruk for alle andre kunder også. Effekt som leveres inn på distribusjonsnettet kan ikke overstige 100 kW. Man kan ikke levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv, dette går igjennom strømselskapet. Man kan ikke ha et konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Dette bør du tenke på om du vil bli plusskunde:

  • Det anbefales at du kontakter godkjent elektroinstallatør før du kjøper anlegg. Slik sikrer du deg mot anleggsdeler som ikke oppfyller nødvendige krav.
  • Du gjør et godt valg, både for miljøet og deg selv!
  • Du mister ikke strømmen selv om du produserer lite eller ingen strøm en periode. Da kjøper du strøm på lik linje med andre kunder.
  • Du kan ikke selge strømmen videre på eget initiativ, dette går igjennom strømselskapet ditt.

Prosessen kan deles inn i fem enkle trinn:

  1. Du kontakter (godkjent) elektroinstallatør for å avklare det tekniske og økonomiske rundt produksjonsanlegget.
  2. Elektroinstallatøren sender inn forhåndsmelding via Hurum Netts meldingssystem for installatører. Denne meldingen behandler Hurum Nett, og oversender plusskundeavtalen til deg. Ved behov for nettforsterkning, gir vi tilbakemelding om dette – og utfører det etter avtale med deg.
  3. Vi inngår så en tilknytningsavtale. Elektroinstallatøren installerer anlegget og sender inn nødvendig dokumentasjon.
  4. Vi installerer nødvendig målerutstyr. Hvis nettforsterkning var nødvendig, bekostes dette deg gjennom et anleggsbidrag. Vi utfører forsterkningene.
  5. Anlegget settes i drift, du produserer nå egen strøm og bidrar til en grønnere verden!