STRØM TIL ALLE

Vi transporterer strøm til hus, hytter og virksomheter på Hurumlandet. Den jobben gjør vi med stolthet og solid kjennskap til hele Hurum. Vi har ingen konkurrenter, derfor må vi være ekstra flinke.

Problemer med strømmen?

Finn feilmeldinger eller meld inn ditt strømbrudd her.

Nettleie og priser

Nettleien er det du betaler for at strømmen skal transporteres til boligen din. 

Nettleie 2024

Kontakt oss

Min Side

Viktig info

Siste nytt fra Asker Nett

Strømstøtte til boligselskap

Regjeringen har nå inkludert boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) i strømstøtteordningen. Ordningen gjelder for perioden...

Sikrer kraftforsyningen på Hurum 

Glitre Energi Nett Holding og Hurum Energi har formelt signert avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Asker Nett.  Det vil gi innbyggerne i...