Alt du trenger å vite om energimerking – på to minutter

Du har kanskje lagt merke til skalaen som går fra grønt (A) til rødt (G) både i boligannonser og enkelte reklamehefter? Det kalles energimerking, og er først og fremst et miljøtiltak.

Energimerking finner du blant annet på annonser for næringslokaler, boliger, hvitevarer, lyskilder og noe elektronikk. Det enkleste er kanskje å si at alle varer og steder som bruker energi, skal være energimerket. Merkingen er påbudt ved norsk lov.

Det som bestemmer om noe får A, B, E eller G-merking, er hvor energieffektivt det er. Jo grønnere (eller nærmere starten på alfabetet), jo bedre. Dette er nyttig informasjon for deg som forbruker, ettersom en svært energieffektiv bolig vil koste mindre å holde varm, for eksempel.

Karakterfordelingen er som følger:

Energikarakteren reflekterer bygningens energistandard og gir innsikt i forventet energiforbruk. Skalaen varierer fra A, som er optimal, til G, som er mindre effektiv.

  • A-B:
    Lavenergibygninger, passivhus, osv., som vanligvis oppfyller strengere krav enn byggeforskriftene og/eller har effektive varmesystemer.
  • C:
    Nye bygninger som hovedsakelig overholder de nyeste byggeforskriftene, samt eldre bygninger i samsvar med effektive varmesystemer.
  • D-G:
    Bygninger konstruert i henhold til eldre forskrifter, og eldre, ikke oppgraderte hus, som vanligvis får lavere karakterer på skalaen.

Du kan lese mer om Energimerking hos Direktoratet for Byggkvalitet. Hos Enova fra du tips til hvordan spare strøm og støtte til tiltak.