Bærekraft i Asker Nett

For oss i Asker Nett betyr bærekraft å skape verdier for våre viktigste interessenter og for samfunnet vi er en del av. Asker Nett er en god arbeidsgiver og vi støtter våre kunder og leverandører gjennom å dele av vår kunnskap om energi. 

Asker Nett påvirker samfunnet og samfunnet påvirker oss. Arbeidet med samfunnsansvar hviler på en tett og åpen dialog med våre kunder og leverandører.  Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter for våre viktigste interessenter vurderes før vi tar beslutninger.

De beste løsningene finner vi sammen! Vi har mange partnere som deler vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Åpenhetsloven

Asker Nett tar sitt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten.

Les mer: Åpenhetsloven