Asker Nett Kundeinformasjon

Asker Nett leverer strøm til alle på Hurumlandet. Her finner du svar det du skulle lure på. Hvis ikke, ta kontakt.

Ny nettleiemodell for alle fra 1. juli

Ny nettleiemodell innføres over hele landet fra 1. juli 2022. Les mer her.

Dine rettigheter ved langvarige strømbrudd

NVE har vedtatt en ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Les mer her.

Nå blir eFaktura enda enklere

Fra og med 1. desember skjer det endringer i eFaktura. Da innføres eFaktura 2.0. Det betyr at du må gi en generell aksept for eFaktura for å fortsatt kunne motta eFaktura fra oss.  Les mer her.