Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Hva innebærer dette for deg?

Ordningen innebærer at når strømprisen overstiger 73 øre per kilowattime (kWh) betaler staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Strømstøtten baseres på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris Nord Pool) time for time i det lokale prisområdet boligen din tilhører.  Det vil si at støtten ikke blir beregnet ut ifra den avtalen du har med din strømleverandør.

Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen bor. Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Les mer om regjeringens strømstøtte her

Les mer om ordningen på sidene til NVE her.