Nøytralitet

Asker Nett er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?

Nøytralitet kan være mangt, men i det daglige kan det være snakk om enkle ting som du kanskje ikke var klar over. Asker Nett skal være nøytrale overfor deg som nettkunde, og kan for eksempel ikke komme med anbefalinger som:

  • Hvilken strømleverandør du bør velge
  • Hvilken elektriker eller installatør du skal benytte
  • Hvilken entreprenør du kan benytte deg av hvis du ønsker solceller
  • Hvilket HAN-port-utstyr som er best

 

Krav til taushetsplikt

Det stilles også krav til taushetsplikt om personopplysninger, og drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessige årsaker å hemmeligholde. Taushetsplikten gjelder også etter at den som utfører tjenesten har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke benytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Overtredelse av kravene

Overtredelse av kravene for nøytralitet og taushetsplikt kan få økonomiske konsekvenser.

Nøytralitetsrapporter

Her kan du se rapportene for nøytralitet som blir utarbeidet etter hvert kalenderår