Strømstøtte til boligselskap

Regjeringen har nå inkludert boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) i strømstøtteordningen. Ordningen gjelder for perioden 1/12-21 til 1/4-22. Fra desember 2021 vil støtten være på 55% av pris over 70 øre/kWh på Nordpool. I vårt nettområde ble støtten 58,92 øre/kWh eks. mva. For januar vil støtten øke til 80%. Dette vil komme på egen linje i faktura merket med «Midlertidig strømstønad».

Strømstøtten til boligselskap skiller seg ut fra husholdninger ved at det er lagt større ansvar over på mottaker. Blant annet slik:

  • Det gis ikke stønad for fellesmålt forbruk som i sum overstiger 5000 kWh per måned per boenhet. Boligselskapet må rapportere overskridelse til nettselskapet.
  • Boligselskapet med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem skal også rapportere til nettselskapet om mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes. av andre enn boligselskapet husholdninger f.eks. til næring.
  • Nettselskapet justerer stønadsbeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Boligselskapene er selv ansvarlig for at de mottar riktig støtte, og er selv pliktige til å kontakte netteier mottatt støtte ikke er korrekt. Ved feil skal boligselskapene selv ta kontakt med netteier og gi beskjed om dette.

Dette kan gjøres via e-post til kundeservice@askernett.no

E-posten må inneholde

  • Navn på boligselskapet, og gjerne kundenr.
  • Målernr
  • Bakgrunn for beregninger
  • Fullmakt fra boligselskap på at vedkommende representerer boliselskapet

Les mer om støtten til borettslag og sameier

Spørsmål og svar om strømstøtten

Forskrift om strømstønad til boligselskap»