Hva er byggestrøm?

Byggestrømskap er et midlertidig anlegg som benyttes som en provisorisk løsning for uttak av strøm i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

Skapet er i bruk inntil den permanente installasjon i bygget kan tilknyttes distribusjonsnettet og/eller anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden er byggestrømskapet å betrakte som et sikringsskap for installasjonen.