Nettleie og priser

Hva er nettleie?

For at du skal få strømmen du kjøper av strømselskapet ditt, trenger vi fysiske ledninger og infrastruktur som kobler ditt hjem sammen med de som produserer kraft. For at dette nettet skal vedlikeholdes, betaler alle nettleie til sin lokale nettleverandør. For alle som er bosatt på Hurum, er det Asker Nett.

Det koster nesten det samme å drive nettet om det fraktes mye eller lite strøm. Strømnettet må være dimensjonert for det tidspunktet i året som kundene bruker mest strøm. 

De siste årene har bruken av strøm økt, og denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. For å redusere behovet for forsterkning og utbygging er det smart å flytte litt av forbruket til tider da nettet er mindre belastet. Slik kan vi unngå unødvendige kostnader.

Asker Nett benytter en felles nasjonal prismodell for nettleie. Modellen skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer «toppene» i strømforbruket sitt.

Nettleieprisene er strengt regulert

Asker Nett og alle de andre nettselskapene har monopol på overføring og drift av strømnettet i sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De bestemmer rammen for den totale inntekten og kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve.

Hvordan beregnes nettleien?

Nettleie består i dag av tre deler: Fastledd, Energiledd og Avgifter

Det er Asker Nett som bestemmer fordelingen mellom kapasitetsledd og energiledd. 

Kapasitetsleddet beregnes ut fra hvor mye strøm du bruker samtidig og baseres på den klokketimen i løpet av et døgn med høyest forbruk, døgnmaks.

Når vi beregner kapasitetsleddet til hver enkelt kunde, baserer beløpet seg på gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i løpet av måneden. For at dette gjøres rett, skal de tre døgnmaksene hentes fra 3 ulike døgn i måneden.  

Hvis du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du en bedre pris på kapasitetsleddet.

Energileddet er hvor mye strøm du bruker, altså hvor mange kWh du har brukt. 

Avgifter er lovpålagte avgifter, slik som merverdiavgift (MVA), avgift på elektrisk kraft (elavgift) og Enova-avgift. Halvparten av det du betaler i nettleie går til staten i form av offentlige avgifter.

1 juli blir Fastledd til Kapasitetsledd.