Vi har leveringsplikt

Strøm på leveringsplikt

Strømleveransen har to deler, en monopolregulert del (nettselskapene, som oss i Asker Nett) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandørene). Av dette følger det at kunder må ha avtale både med Asker Nett og en kraftleverandør.

Inntil du har valgt deg en kraftleverandør er Asker Nett pliktig til å levere deg kraft.  Denne leveransen blir kalt leveringsplikt, og er kun ment å være en midlertidig ordning til kunden har skaffet seg en kraftleverandør. Prisen for leveringspliktig kraft er normalt høyere enn du må betale hos en kraftleverandør. Prisingen av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Bestille kraftleveranse eller bytte kraftleverandør

Du må selv bestille kraft hos den leverandøren du ønsker å benytte. Har du allerede avtale med en kraftleverandør, skal denne følge deg videre. Ved bestilling må du oppgi følgende:

  • din målepunkt-ID
  • navn eller firmanavn
  • adresse
  • fødselsdato eller organisasjonsnummer
  • måleravlesning

Din målepunkt-ID står oppgitt i velkomstbrevet du mottar fra oss, og på fremsiden av alle fakturaene. Kraftleverandøren vil sende melding til oss om at du har inngått avtale om leveranse.

Tilkobling av nytt anlegg

Før tilkobling av nytt anlegg skal elektroinstallatøren din sende en “Melding om installasjonsarbeid” til oss (forhåndsmelding).

Når vi mottar ferdigmelding fra elektroinstallatøren, vil anlegget være klart for tilkobling av spenning og måler. Elektroinstallatøren kan bestille tilknytning til nettet på vegne av kunden og fører på alle nødvendige data.

Husk å angi riktig navn, adresse, fødselsdato samt adkomst for målermontasje.