Installa­sjons­arbeid og inntak/til­knytnings­skap

For å kunne operere som installatør, er det krav til registrering i DSBs elvirksomhetsregister. Det kan man gjøre på nett eller ved å bruke et manuelt skjema.

Melding om installasjons­arbeid til Asker Nett

Send melding til kundeservice dersom du trenger brukernavn og passord.

Bruk kontakt­skjemaet vårt
Q


  Kontakt oss


  Nye regler for inntak eller­ tilknytnings­skap – NEK 399-1:2014

  Det er påkrevet å ha eget tilknytningsskap på alle nye bygg, boliger og hytter. Det betyr at hver bolig/rekkehus/hytte/blokkleilighet etc. får hver sin stikkledning som tilkobles et tilknytningsskap.

  • Tilknytningsskapet på eneboliger, hytter og rekkehus skal fortrinnsvis stå på eller innfelt i boligens yttervegg – eller et annet sted som avtales med eier. Det er ønskelig at Hurum Nett involveres for å unngå løsninger som er lite hensiktsmessige. Eks. lange stikkledninger og vanskelig adkomst til skap osv.
  • Tilknytningsskapet skal inneholde kortslutningsvern (KV), overspenningsvern (type 2), strømmåler og Ekomnett.
  • For nyanlegg skal separat avrgreining (ref. NEK 399 pkt. 4.2.3.1) tas med i forhåndsmelding til nettselskapet. Overbelastningsvern (OV) må oppgis.
  • Ved utvidelse til separat avgreining på eksisterende anlegg skal dette forhåndsmeldes til nettselskapet. OV må oppgis.
  • Ved etablering av utleiedel på bolig o.l. vil kravet til NEK 399-1 tre i kraft.
  • Overgang TN-C til TN-S gjøres i tilknytningspunkt.
  • NEK 399-1 gjelder også ved vesentlige ombygninger som eksempel total utskifting av anlegg inkl. kortslutningsvern og sikringsskap.
  • Dersom det ikke er hensiktsmessig å forsyne installasjonen via kabel i bakken så har vi en løsning for innstrekk og derfra kable på vegg ned til tilknytningsskapet.
  • Tilknytningsgebyr på etablering og økning av overbelastningsvern vil til en hver tid følge gjeldende regler.