STRØM TIL ALLE

Vi transporterer strøm til hus, hytter og virksomheter på Hurumlandet. Den jobben gjør vi med stolthet og solid kjennskap til hele Hurum. Vi har ingen konkurrenter, derfor må vi være ekstra flinke.

Problemer med strømmen?

Finn feilmeldinger eller meld inn ditt strømbrudd her.

Nettleie og priser

Nettleien er det du betaler for at strømmen skal transporteres til boligen din. 

Nettleie 2024

Kontakt oss

Min Side

Viktig info

Siste nytt fra Asker Nett

Photo by Maik Poblocki:

Råd og tips for lavere nettleie

Vi har samlet noen råd for hvordan jevne ut strømforbruket. Kapasitetsleddet av nettleien beregnes ut fra hvor mye strøm du bruker samtidig og...