Pressemelding: Hurum Nett skifter navn til Asker Nett

Vi skal bli hele Askerhalvøyas nettselskap, sier Christian
Aakermann, daglig leder i Hurum Nett som nå skrifter navn til
Asker Nett.


– Navnet sier hvem vi er og hvor vi hører til, og vi er eid av Asker kommune.
Når vi lykkes, kommer det hele det store Asker-fellesskapet til gode, sier
daglig leder Christian Aakermann.


Hurum Nett er lovpålagt å skifte navn, og selskapet ønsket et navn som sier noe
om hvem de er og hvor de hører til. Navnet Asker Nett er en naturlig følge av
kommunesammenslåingen der Hurum kommune ble en del av nye Asker
kommune.


Tar med seg over 100 års stolt historie og erfaring fra Hurumhalvøya

Asker Nett skal være for hele Askerhalvøya, og bygger videre på selskapets 102
år gamle tradisjon som stolt Tofte-bedrift. Selskapet skal ta vare på røttene fra E-
verket og fortsatt ha arbeidsplasser og kontor på Tofte. Det sier Aakermann, og
fortsetter:
– Vi er stolt av vår historie og hvor vi kommer fra. Det er stor tilflytting til Asker
og utviklingen på Hurumhalvøya er enorm. Vår oppgave er å sørge for god
transport av strøm til stadig flere hus, hytter og virksomheter i Asker.


Digitalisering og bærekraft for fremtida
Nydøpte Asker Nett er en del av Hurum Energi, som gjør mer enn å transportere
strøm. Ved å samle inn data fra digitale vannmålere skal Asker redusere
vannforbruket i kommunen. Dette skjer i samarbeid med selskapet Smartliv.
Sammen med kommunen bruker selskapet informasjonen fra vannmålerne for å
øke innbyggernes bevissthet og trygghet knyttet til vannforbruk.
– Vi har et godt samarbeid med kommunen, og i Smartliv jobber vi for å øke
bevisstheten rundt den enkeltes vannforbruk. De digitale vannmålerne gir
oss informasjon som gjør at vi med større presisjon kan tette rør som
lekker og sørge for færre lekkasjer. Det sparer både miljø og lommebok,
sier Aakermann.


Datainnsamling fra digitale målere gir trygghet

Asker Nett sørger for transport av strøm, mens Smartlivs digitaliseringsprosjekt
kan også gi trygghet for helse- og eldreomsorgen i Asker kommune.
– Dersom en person plutselig bruker mindre vann enn normalt, kan det gå et
varsel til hjemmetjenesten. Det gjør det mulig å fange opp om personen
kanskje har fått helsemessige utfordringer. Slik gir digitale målere trygghet
for den enkelte, mener Aakermann.


I tillegg er det store muligheter innen energistyring. Hurum Kraft styrer flere av
kommunens elbil-ladere og etablerer smarte ladere i borettslag, privatboliger og
båthavner.

Du kan lese hva disse endringene betyr for deg her.