Følg med på forbruker på Min Side. Her lærer du om når på dagen du bruker mest strøm.