Bærekraft i Asker Nett

Bærekraft i Asker Nett

For oss i Asker Nett betyr bærekraft å skape verdier for våre interessenter og for samfunnet vi er en del av. Asker Nett er en god arbeidsgiver og vi støtter våre kunder og leverandører gjennom å dele av vår kunnskap om energi. Asker Nett påvirker samfunnet og...
Råd og tips for lavere nettleie

Råd og tips for lavere nettleie

Vi har samlet noen råd for hvordan jevne ut strømforbruket. Kapasitetsleddet av nettleien beregnes ut fra hvor mye strøm du bruker samtidig og baseres på den klokketimen i løpet av et døgn med høyest forbruk. Ved å følge disse tipsene kan du dermed redusere utgiftene...