Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien. Hva innebærer dette for deg? Ordningen innebærer at når strømprisen overstiger 73 øre per kilowattime (kWh)...
Strømstøtte til boligselskap

Strømstøtte til boligselskap

Regjeringen har nå inkludert boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) i strømstøtteordningen. Ordningen gjelder for perioden 1/12-21 til 1/4-22. Fra desember 2021 vil støtten være på 55% av pris over 70 øre/kWh på Nordpool. I vårt nettområde...

Nettleie og priser

Hva er nettleie? For at du skal få strømmen du kjøper av strømselskapet ditt, trenger vi fysiske ledninger og infrastruktur som kobler ditt hjem sammen med de som produserer kraft. For at dette nettet skal vedlikeholdes, betaler alle nettleie til sin lokale...
Råd og tips for lavere nettleie

Råd og tips for lavere nettleie

Vi har samlet noen råd for hvordan jevne ut strømforbruket. Kapasitetsleddet av nettleien beregnes ut fra hvor mye strøm du bruker samtidig og baseres på den klokketimen i løpet av et døgn med høyest forbruk. Ved å følge disse tipsene kan du dermed redusere utgiftene...