Nettleie og priser

Hva er nettleie? For at du skal få strømmen du kjøper av strømselskapet ditt, trenger vi fysiske ledninger og infrastruktur som kobler ditt hjem sammen med de som produserer kraft. For at dette nettet skal vedlikeholdes, betaler alle nettleie til sin lokale...