Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Hva innebærer dette for deg? Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får...