Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien. Hva innebærer dette for deg? Ordningen innebærer at når strømprisen overstiger 73 øre per kilowattime (kWh)...
Bærekraft i Asker Nett

Bærekraft i Asker Nett

For oss i Asker Nett betyr bærekraft å skape verdier for våre viktigste interessenter og for samfunnet vi er en del av. Asker Nett er en god arbeidsgiver og vi støtter våre kunder og leverandører gjennom å dele av vår kunnskap om energi.  Asker Nett påvirker...
Strømstøtte til boligselskap

Strømstøtte til boligselskap

Regjeringen har nå inkludert boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) i strømstøtteordningen. Ordningen gjelder for perioden 1/12-21 til 1/4-22. Fra desember 2021 vil støtten være på 55% av pris over 70 øre/kWh på Nordpool. I vårt nettområde...

Nettleie og priser

Hva er nettleie? For at du skal få strømmen du kjøper av strømselskapet ditt, trenger vi fysiske ledninger og infrastruktur som kobler ditt hjem sammen med de som produserer kraft. For at dette nettet skal vedlikeholdes, betaler alle nettleie til sin lokale...
Bærekraft i Asker Nett

Sikrer kraftforsyningen på Hurum 

Glitre Energi Nett Holding og Hurum Energi har formelt signert avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Asker Nett.  Det vil gi innbyggerne i Asker syd/Hurum sikrere strømforsyning og forbedrer effektiviteten i nettselskapet.  – Når Glitre Energi Nett går...