Bærekraft i Asker Nett

Bærekraft i Asker Nett

For oss i Asker Nett betyr bærekraft å skape verdier for våre viktigste interessenter og for samfunnet vi er en del av. Asker Nett er en god arbeidsgiver og vi støtter våre kunder og leverandører gjennom å dele av vår kunnskap om energi.  Asker Nett påvirker...
Bærekraft i Asker Nett

Sikrer kraftforsyningen på Hurum 

Glitre Energi Nett Holding og Hurum Energi har formelt signert avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Asker Nett.  Det vil gi innbyggerne i Asker syd/Hurum sikrere strømforsyning og forbedrer effektiviteten i nettselskapet.  – Når Glitre Energi Nett går...
Nå får boligselskap strømstøtte!

Nå får boligselskap strømstøtte!

Regjeringen har nå inkludert boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) i strømstøtteordningen. Ordningen gjelder for perioden 1/12-21 til 1/4-22. Fra desember 2021 vil støtten være på 55% av pris over 70 øre/kWh på Nordpool. I vårt nettområde...