Råd og tips for lavere nettleie

Råd og tips for lavere nettleie

Vi har samlet noen råd for hvordan jevne ut strømforbruket. Kapasitetsleddet av nettleien beregnes ut fra hvor mye strøm du bruker samtidig og baseres på den klokketimen i løpet av et døgn med høyest forbruk. Ved å følge disse tipsene kan du dermed redusere utgiftene...
Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Hva innebærer dette for deg? Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får...